Veldwerk excursies met de Biobus

Kinderen leren optimaal als ze kunnen uitgaan van de tastbare werkelijkheid. Daarom gaan kinderen in de veldwerkactiviteiten van de BioBus zelf aan de slag. Waterbeestjes vangen, voetsporen van dieren zoeken en afdrukken in gips, uilenballen en hazendrollen determineren, zwemmende pissebedden bestuderen of met een insectenzuiger aan de slag.

sfeerbus

De BioBus laat zien hoe de natuur terugkomt in het dagelijks leven. Dus kinderen gaan zelf wilde planten zoeken om thee te zetten, ze bakken worstenbroodjes of leren de weg vinden door korstmossen op bomen te bestuderen.

veldwerk_buurtveldwerk_strand